• CST CAD Navigator pro Linux

  CST CAD Navigator pro Linux

  Prohlí?e? 2D/3D pro Linux

  Vyzkou?ejte zbrusu novy prohlí?e? 2D/3D pro systém Linux. Na základě na?eho vlastního CAD jádra umo?ňuje rychly import a export mnoha populárních 2D/3D formát?, stejně jako nástroj? pro mě?ení a ?ezy. Software má u?ivatelsky p?ívětivé rozhraní, které usnadňuje prohlí?ení 2D vykres? a 3D model?.

  Hlavní funkce

  PODPORA VELKéHO PO?TU CAD FORMáT?

  Aplikace CST CAD Navigator podporuje 2D a 3D formáty. Pomocí aplikace m??ete otev?ít a p?evést následující:

  FORMáTY CAD: DWG (a? AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMáTY VEKTOR?: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMáTY: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMáTY RASTERU: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  Mě?ICí NáSTROJE

  Pomocí aplikace CST CAD Navigator m??ete rychle mě?it 2D vykres nebo 3D model. Její mě?icí nástroje umo?ňují získat informace o vzdálenosti, délce, poloměru, plo?e, objemu a celkovych rozměrech.

  ?EZY 3D MODEL?

  Pomocí nástroje pro vytvá?ení ?ez? v aplikaci CST CAD Navigator vytvo?íte ?ez svého 3D modelu a prohlédnete si jeho vnit?ní konstrukci nebo změ?íte jeho skryté prvky. ?ezy jsou plně p?izp?sobitelné a nijak nemění geometrii 3D modelu.

  Chcete vyzkou?et 2D/3D prohlí?e? pro systém Linux?

  ZA?NěTE POU?íVAT BEZPLATNOU ZKU?EBNí VERZI PO DOBU 30 DNí
 • 一二三四在线视频社区3