• CST CAD Navigator pro Mac

  CST CAD Navigator pro Mac

  Prohlí?e? DWG pro macOS

  Vyzkou?ejte zbrusu novy prohlí?e? DWG pro systém macOS. Na základě na?eho vlastního CAD jádra umo?ňuje rychly import a export mnoha populárních CAD formát?, stejně jako nástroj? pro mě?ení a ?ezy. Software má u?ivatelsky p?ívětivé rozhraní, které usnadňuje prohlí?ení soubor? DWG a DXF.

  Hlavní funkce

  PODPORA VELKéHO PO?TU CAD FORMáT?

  Aplikace CST CAD Navigator podporuje CAD formáty. Pomocí aplikace m??ete otev?ít a p?evést následující:

  FORMáTY CAD: DWG (a? AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMáTY VEKTOR?: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMáTY: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMáTY RASTERU: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  Mě?ICí NáSTROJE

  Pomocí aplikace CST CAD Navigator m??ete rychle mě?it soubory DWG a DXF. Její mě?icí nástroje umo?ňují získat informace o vzdálenosti, délce, poloměru, plo?e, objemu a celkovych rozměrech.

  ?EZY 3D MODEL?

  Pomocí nástroje pro vytvá?ení ?ez? v aplikaci CST CAD Navigator vytvo?íte ?ez svého 3D modelu a prohlédnete si jeho vnit?ní konstrukci nebo změ?íte jeho skryté prvky. ?ezy jsou plně p?izp?sobitelné a nijak nemění geometrii 3D modelu.

  Chcete vyzkou?et DWG prohlí?e? pro systém macOS?

  ZA?NěTE POU?íVAT BEZPLATNOU ZKU?EBNí VERZI PO DOBU 30 DNí
 • 一二三四在线视频社区3