• CST CAD Navigator pro Linux

  CST CAD Navigator pro Linux

  Parasolid Viewer for Linux

  Try a brand-new Parasolid viewer for Linux. Based on our own core, it provides quick import and export of the Parasolid format, measuring and section tools. The software has a user-friendly interface that makes it easy to view *.x_t, *.x_b files as well as other formats.

  Hlavní funkce

  PODPORA VELKéHO PO?TU CAD FORMáT?

  Aplikace CST CAD Navigator podporuje X_T a X_B formáty. Pomocí aplikace m??ete otev?ít a p?evést následující:

  FORMáTY CAD: DWG (a? AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMáTY VEKTOR?: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMáTY: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMáTY RASTERU: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  Mě?ICí NáSTROJE

  Pomocí aplikace CST CAD Navigator m??ete rychle mě?it soubory X_T a X_B. Její mě?icí nástroje umo?ňují získat informace o vzdálenosti, délce, poloměru, plo?e, objemu a celkovych rozměrech.

  ?EZY 3D MODEL?

  Pomocí nástroje pro vytvá?ení ?ez? v aplikaci CST CAD Navigator vytvo?íte ?ez svého 3D modelu a prohlédnete si jeho vnit?ní konstrukci nebo změ?íte jeho skryté prvky. ?ezy jsou plně p?izp?sobitelné a nijak nemění geometrii 3D modelu.

  Do you want to try Parasolid Viewer for Linux?

  START YOUR FREE 45-DAY TRIAL
 • 一二三四在线视频社区3