• CST CAD Navigator pro Linux

  CST CAD Navigator pro Linux

  Prohlí?e? STEP pro Linux

  Vyzkou?ejte zbrusu novy prohlí?e? STEP pro systém Linux. Na základě na?eho vlastního CAD jádra umo?ňuje rychly import a export STEP formát?, stejně jako nástroj? pro mě?ení a ?ezy. Software má u?ivatelsky p?ívětivé rozhraní, které usnadňuje prohlí?ení soubor? STEP a STP.

  Hlavní funkce

  PODPORA VELKéHO PO?TU CAD FORMáT?

  Aplikace CST CAD Navigator podporuje STEP formát. Pomocí aplikace m??ete otev?ít a p?evést následující:

  FORMáTY CAD: DWG (a? AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMáTY VEKTOR?: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMáTY: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMáTY RASTERU: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  Mě?ICí NáSTROJE

  Pomocí aplikace CST CAD Navigator m??ete rychle mě?it soubory STEP. Její mě?icí nástroje umo?ňují získat informace o vzdálenosti, délce, poloměru, plo?e, objemu a celkovych rozměrech.

  ?EZY 3D MODEL?

  Pomocí nástroje pro vytvá?ení ?ez? v aplikaci CST CAD Navigator vytvo?íte ?ez svého 3D modelu a prohlédnete si jeho vnit?ní konstrukci nebo změ?íte jeho skryté prvky. ?ezy jsou plně p?izp?sobitelné a nijak nemění geometrii 3D modelu.

  Chcete vyzkou?et STEP prohlí?e? pro systém Linux?

  ZA?NěTE POU?íVAT BEZPLATNOU ZKU?EBNí VERZI PO DOBU 30 DNí
 • 一二三四在线视频社区3