• CST CAD Navigator

  CST CAD Navigator

  Cenově dostupny a snadno pou?itelny CAD software

  Vyzkou?ejte zcela novy CAD software s u?ivatelsky p?ívětivym rozhraním. Na základě na?eho vlastního CAD jádra umo?ňuje rychly import a export mnoha populárních 2D/3D formát?, stejně jako nástroj? pro mě?ení a ?ezy. Software také umo?ňuje p?evádět soubory PDF do formátu DWG/DXF. Kompatibilní se systémy Windows, macOS a Linux.

  CST CAD Navigator highlights

  Pro? pou?ívat aplikaci CST CAD Navigator?

  Support of 2D and 3D formats

  PODPORA VELKéHO PO?TU CAD FORMáT?

  Aplikace CST CAD Navigator podporuje 2D a 3D formáty. Pomocí aplikace m??ete otev?ít a p?evést následující:

  FORMáTY CAD: DWG (up to AutoCAD? 2024), DXF;

  FORMáTY VEKTOR?: PDF, SVG, CGM, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMáTY: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT;

  FORMáTY RASTERU: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  Mě?ICí NáSTROJE

  Pomocí aplikace CST CAD Navigator m??ete rychle mě?it 2D vykres nebo 3D model. Její mě?icí nástroje umo?ňují získat informace o vzdálenosti, délce, poloměru, plo?e, objemu a celkovych rozměrech.

  Measuring of a 3D model
  Section of a 3D model

  ?EZY 3D MODEL?

  Pomocí nástroje pro vytvá?ení ?ez? v aplikaci CST CAD Navigator vytvo?íte ?ez svého 3D modelu a prohlédnete si jeho vnit?ní konstrukci nebo změ?íte jeho skryté prvky. ?ezy jsou plně p?izp?sobitelné a nijak nemění geometrii 3D modelu.

  PDF TO DWG CONVERSION

  It is easy to convert 2D PDF files to DWG or DXF format with CST CAD Navigator. Just few clicks and you have a completely editable drawing.

  PDF to DWG on Mac: guide
  PDF to DWG on Linux: guide
  PDF to DWG conversion
 • 一二三四在线视频社区3