• CST CAD Navigator dla Linux

  CST CAD Navigator dla Linux

  Przegl?darka 2D/3D dla Linux

  Spróbuj najnowsz? przegl?dark? CAD dla Linux. Oprogramowanie na bazie naszego w?asnego rdzenia CAD zawiera funkcje szybkiego importu i eksportu wielu popularnych formatów 2D i 3D oraz narz?dzia do tworzenia przekroju i narz?dzia pomiarowe. To oprogramowanie posiada przyjazny dla u?ytkownika interfejs, który umo?liwia ?atwe przegl?danie rysunków 2D i modeli 3D.

  G?ówne cechy

  OBS?UGA DU?EJ LICZBY FORMATóW CAD

  CST CAD Navigator obs?uguje formaty 2D oraz 3D. Za jego pomoc? mo?na otwiera? i konwertowa? nast?puj?ce formaty:

  FORMATY CAD: DWG (do AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMATY WEKTOROWE: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  FORMATY 3D: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMATY RASTROWE: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  NARZ?DZIA POMIAROWE

  CST CAD Navigator umo?liwia szybki pomiar
  rysunków 2D lub modeli 3D. Jego narz?dzia pomiarowe pozwalaj? mierzy? odleg?o??, d?ugo??, promień, pole powierzchni, obj?to?? i gabaryty.

  PRZEKRóJ MODELI 3D

  U?yj narz?dzia Przekrój w oprogramowaniu CST CAD Navigator, aby stworzy? widok przekrojowy modelu 3D i przegl?da? jego struktur? wewn?trzn? lub zmierzy? jego ukryte cz??ci. Przekroje s? ca?kiem dostosowalne, one nie zmieniaj? geometri? modelu 3D.

  Czy chcieliby Państwo spróbowa? przegl?dark? 2D/3D dla Linux?

  ROZPOCZNIJ BESP?ATNY 30-DNIOWY OKRES PRóBNY
 • 一二三四在线视频社区3