• CST CAD Navigator dla Linux

  CST CAD Navigator dla Linux

  Przegl?darka DWG dla Linux

  Spróbuj najnowsz? przegl?dark? DWG dla Linux. Oprogramowanie na bazie naszego w?asnego rdzenia CAD zawiera funkcje szybkiego importu i eksportu wielu popularnych formatów CAD oraz narz?dzia do tworzenia przekroju i narz?dzia pomiarowe. To oprogramowanie posiada przyjazny dla u?ytkownika interfejs, który umo?liwia ?atwe przegl?danie plików *.dwg i *.dxf.

  G?ówne cechy

  OBS?UGA DU?EJ LICZBY FORMATóW CAD

  CST CAD Navigator obs?uguje formaty CAD. Za jego pomoc? mo?na otwiera? i konwertowa? nast?puj?ce formaty:

  FORMATY CAD: DWG (do AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  FORMATY WEKTOROWE: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  FORMATY 3D: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  FORMATY RASTROWE: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  NARZ?DZIA POMIAROWE

  CST CAD Navigator umo?liwia szybki pomiar
  plików DWG i DXF. Jego narz?dzia pomiarowe pozwalaj? mierzy? odleg?o??, d?ugo??, promień, pole powierzchni, obj?to?? i gabaryty.

  PRZEKRóJ MODELI 3D

  U?yj narz?dzia Przekrój w oprogramowaniu CST CAD Navigator, aby stworzy? widok przekrojowy modelu 3D i przegl?da? jego struktur? wewn?trzn? lub zmierzy? jego ukryte cz??ci. Przekroje s? ca?kiem dostosowalne, one nie zmieniaj? geometri? modelu 3D.

  Czy chcieliby Państwo spróbowa? przegl?dark? DWG dla Linux?

  ROZPOCZNIJ BESP?ATNY 30-DNIOWY OKRES PRóBNY
 • 一二三四在线视频社区3