• CST CAD Navigator

  CST CAD Navigator

  Niedrogie i ?atwe w u?yciu oprogramowanie CAD

  Wypróbuj nowiutkie oprogramowanie CAD z przyjaznym dla u?ytkownika interfejsem. Oprogramowanie na bazie naszego w?asnego rdzenia CAD zawiera funkcje szybkiego importu i eksportu wielu popularnych formatów 2D i 3D oraz narz?dzia do tworzenia przekroju i narz?dzia pomiarowe. Program umo?liwia równie? konwersj? plików PDF do formatu DWG/DXF. To oprogramowanie jest kompatybilne z Windows, macOS i Linux.

  CST CAD Navigator highlights

  Dlaczego CST CAD Navigator?

  Support of 2D and 3D formats

  OBS?UGA DU?EJ LICZBY FORMATóW CAD

  CST CAD Navigator obs?uguje formaty 2D oraz 3D. Za jego pomoc? mo?na otwiera? i konwertowa? nast?puj?ce formaty:

  FORMATY CAD: DWG (do AutoCAD? 2024), DXF;

  FORMATY WEKTOROWE: PDF, SVG, CGM, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  FORMATY 3D: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT;

  FORMATY RASTROWE: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  NARZ?DZIA POMIAROWE

  CST CAD Navigator umo?liwia szybki pomiar rysunków 2D lub modeli 3D. Jego narz?dzia pomiarowe pozwalaj? mierzy? odleg?o??, d?ugo??, promień, pole powierzchni, obj?to?? i gabaryty.

  Measuring of a 3D model
  Section of a 3D model

  PRZEKRóJ MODELI 3D

  U?yj narz?dzia Przekrój w oprogramowaniu CST CAD Navigator, aby stworzy? widok przekrojowy modelu 3D i przegl?da? jego struktur? wewn?trzn? lub zmierzy? jego ukryte cz??ci. Przekroje s? ca?kiem dostosowalne, one nie zmieniaj? geometri? modelu 3D.

  PDF TO DWG CONVERSION

  It is easy to convert 2D PDF files to DWG or DXF format with CST CAD Navigator. Just few clicks and you have a completely editable drawing.

  PDF to DWG on Mac: guide
  PDF to DWG on Linux: guide
  PDF to DWG conversion

  Czy chcieliby Państwo spróbowa? CST CAD NAVIGATOR?

  ROZPOCZNIJ BESP?ATNY 30-DNIOWY OKRES PRóBNY
 • 一二三四在线视频社区3