• Linux i?in CST CAD Navigator

  Linux i?in CST CAD Navigator

  Linux i?in 2D/3D CAD g?rüntüleyici

  Linux i?in yepyeni bir 2D/3D g?rüntüleyici deneyin. CAD ?ekirde?inize ba?l? olarak pek ?ok popular 2D/3D format?n, ?l?üm ve b?lüm ara?lar?n?n h?zl? i?e ve d??a aktar?m?n? sa?lar. Yaz?l?m?n 2D ?izimlerin ve 3D modellerin g?rüntülenmesini kolayla?t?ran kullan?c? dostu bir arayüzü vard?r.

  Temel ?zellikler

  ?OK M?KTARDA CAD FORMATININ DESTEKLENMES?

  CST CAD Navigator 2D ve 3D formatlar? destekler. Kullanarak ?unlar? a??p d?nü?türebilirsiniz:

  CAD FORMATLARI: DWG (up to AutoCAD? 2024), DXF, DWF;

  VEKT?R FORMATLARI: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

  3D FORMATLARI: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

  RASTER FORMATLAR: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

  ?L?üM ARA?LARI

  CST CAD Navigator ile 2D ?iziminizi ya da 3D modelinizi h?zla ?l?ebilirsiniz. ?l?üm ara?lar?; mesafe, uzunluk, yar??ap, alan, hacim ve genel boyutlar? elde etmenizi sa?lar.

  3D MODELLER?N B?LüMü

  3D modelinizin bir b?lüm g?rünümünü olu?turmak i?in CST CAD Navigator’?n?z?n B?lüm arac?n? kullan?n ve i? yap?s?n? g?rün ya da gizli elementlerini ?l?ün. B?lümler tamamen ?zelle?tirilebilir ve 3D model geometrisini de?i?tirmez.

  Linux i?in 2D/3D g?rüntüleyiciyi denemek ister misiniz?

  üCRETS?Z 30 GüNLüK DENEMEN?Z? BA?LATIN
 • 一二三四在线视频社区3